Източник на финансиране: Държавен фонд „Земеделие“…

повече информация